Υπολογισμός συνολικού ηλεκτρικού φορτίου σε στήσιμο φωτιστικών
Πως θα πάω: Αθήνα, Κέντρο, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Watts = Volts * Amps

Έτσι έχουμε: Volts  = Watts / Amps  και   Amps = Watts / Volts 

Στο παράδειγμα της φωτογραφίας για να βρούμε το σύνολο του ηλεκτρικού φορτίου, προσθέτουμε τα Watts όλων των φωτιστικών (600 + 600 + 350 + 1000) =  2550 και διαιρούμε με τα Volts (220). Έτσι Amps = 2550 /220 =11.6


Υπολογισμός συνολικού ηλεκτρικού φορτίου σε στήσιμο φωτιστικών

Watts = Volts * Amps

Έτσι έχουμε: Volts  = Watts / Amps  και   Amps = Watts / Volts 

Στο παράδειγμα της φωτογραφίας για να βρούμε το σύνολο του ηλεκτρικού φορτίου, προσθέτουμε τα Watts όλων των φωτιστικών (600 + 600 + 350 + 1000) =  2550 και διαιρούμε με τα Volts (220). Έτσι Amps = 2550 /220 =11.6