Κυανοτυπία: Λευκοτσικνιάς πάνω από τη θάλασσα, Άλιμος, Αττική
Πως θα πάω: Άλιμος, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΒΟΥΛΑ - ΒΑΡΚΙΖΑ  τώρα από το meteo.gr

Κυανοτυπία: Λευκοτσικνιάς πάνω από τη θάλασσα
Ergetta garzetta
Άλιμος, Αττική
Ιανουάριος 2015

Η κυανοτυπία έγινε από το αρνητικό της φωτογραφίας