Αρχαίο τραγικό προσωπείο για ανδρικό ρόλο, Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας, Φωκίδα
Πως θα πάω: Αρχαιολογικό μουσείο Άμφισσας, Φωκίδα (Χάρτης) O Καιρός: ΑΜΦΙΣΣΑ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Σύγχρονη πειραματική ανακατασκευή αρχαίου κωμικού προσωπείου ελληνιστικής εποχής για ανδρικό ρόλο, που αντιγράφει προσωπεία φλυάκων  (κωμικοί θεατρικοί ερμηνευτές της κάτω Ιταλίας).

Μελέτη – εκτέλεση:  Μάγκυ Ασβεστά, 2001

Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άμφισσας. Θεατρικά Προσωπεία

Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο

Αρχαία Θέατρα

Εκθέματα μουσείων / Αγάλματα

ΑγάλματαΕκθέματα ΜουσείωνΕπιτύμβιες στήλες και Αναθήματα

Μόνιμη έκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Άμφισσας (Συλλογή, Εκθέματα)

Άγαλμα σατυρίσκου, Αρχαιολογικό ...Αναπαράσταση δικτύου αποχέτευσης...Αρχαίο τραγικό προσωπείο για γυν...Κάλυμμα κάτοπτρου, Αρχαιολογικό ...Κιονόκρανο από γκρίζο μάρμαρο, Α...Κρόνος (Κράνος) Αττικού Τύπου, Α...Κρόνος (Κράνος) Κορινθιακού τύπο...Οξύγορον, Αρχαιολογικό Μουσείο Ά...Πολύχρωμο ψηφιδωτό δάπεδο (1969)...Πολύχρωμο ψηφιδωτό δάπεδο (1989)...Πολύχρωμο ψηφιδωτό δάπεδο (1994)...Σύγχρονο τραγικό προσωπείο, Αρχα...Ψηφιδωτό δάπεδο κτηρίου, Αρχαιο...

Αρχαίο τραγικό προσωπείο για ανδρικό ρόλο, Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας, Φωκίδα

Σύγχρονη πειραματική ανακατασκευή αρχαίου κωμικού προσωπείου ελληνιστικής εποχής για ανδρικό ρόλο, που αντιγράφει προσωπεία φλυάκων  (κωμικοί θεατρικοί ερμηνευτές της κάτω Ιταλίας).

Μελέτη – εκτέλεση:  Μάγκυ Ασβεστά, 2001

Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άμφισσας.