Κναούτια, Δροσιά, Αττική
Πως θα πάω: Δροσιά, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΑ - ΔΡΟΣΙΑ τώρα από το meteo.gr

Κναούτια
Κnautia integrifolia
Δροσιά, Αττική
Μάιος  2014