Γλοβουλαρία η άλυπος (Στουρέκι), Καρέας, Αττική
Πως θα πάω: Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη Καρέα: Πεζοπορική Διαδρομή (Χάρτης) O Καιρός: ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ τώρα από το meteo.gr

Γλοβουλαρία η άλυπος (Στουρέκι)
Globularia alypum
Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη, Καρέας, Αττική
Μάρτιος 2014