Πέτρινα τσεκούρια, Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας, Βοιωτία
Πως θα πάω: Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας (Χάρτης) O Καιρός: ΛΙΒΑΔΕΙΑ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Πέτρινα τσεκούρια. Χρησιμοποιούνταν στην κοπή και την επεξεργασία του ξύλου. Βρέθηκαν στον Ορχομενό.

Βρίσκονται στο Αρχαιολογικό μουσείο της Χαιρώνειας. 


Πέτρινα τσεκούρια, Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας, Βοιωτία

Πέτρινα τσεκούρια. Χρησιμοποιούνταν στην κοπή και την επεξεργασία του ξύλου. Βρέθηκαν στον Ορχομενό.

Βρίσκονται στο Αρχαιολογικό μουσείο της Χαιρώνειας.