Πήλινο ομοίωμα Οικίας, Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας, Βοιωτία
Πως θα πάω: Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας (Χάρτης) O Καιρός: ΛΙΒΑΔΕΙΑ τώρα από το meteo.gr

Το πήλινο ομοίωμα οικίας, είναι ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα παραδείγματα.
Η στέγη είναι δίρριχτη με κυκλικό άνοιγμα στο μέσον, το οπαίο, το οποίο υποδηλώνει την ύπαρξη εστίας. Μαγούλα Μπαλωμένου.  Μέση Νεολιθική περίοδος (5800 – 5300 π.Χ.)