Χάλκινο σείστρο, Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας, Βοιωτίας
Πως θα πάω: Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας (Χάρτης) O Καιρός: ΛΙΒΑΔΕΙΑ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Χάλκινο σείστρο, η λαβή του οποίου έχει τη μορφή του αιγυπτιακού δαίμονα. Από τη Χαιρώνεια, Ρωμαϊκοί Χρόνοι.

Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χαιρώνειας. 

Σείστρο:  τελετουργικό μουσικό όργανο αιγυπτιακής προέλευσης. 


Χάλκινο σείστρο, Αρχαιολογικό Μουσείο Χαιρώνειας, Βοιωτίας

Χάλκινο σείστρο, η λαβή του οποίου έχει τη μορφή του αιγυπτιακού δαίμονα. Από τη Χαιρώνεια, Ρωμαϊκοί Χρόνοι.

Βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Χαιρώνειας. 

Σείστρο:  τελετουργικό μουσικό όργανο αιγυπτιακής προέλευσης.