Ξερό Άλλιο το Αμπελόπρασσο,(άγριο πράσσο), Καστέλλια, Φωκίδα
Πως θα πάω: Καστέλια, Φωκίδα (Χάρτης) O Καιρός: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ  τώρα από το meteo.gr

Ξερό  Άλλιο το Αμπελόπρασσο,(άγριο πράσσο)
Allium ampeloprasum
Καστέλλια, Φωκίδα
Αύγουστος  2008