Πιστακία η τερέβινθος (κοκκορεβιθιά, τραμιθιά), Πεντέλη, Αττική
Πως θα πάω: Πεντέλη, Αττική (Χάρτης) O Καιρός: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΑ - ΔΡΟΣΙΑ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Πιστακία η τερέβινθος (κοκκορεβιθιά, τραμιθιά)
Pistacia Τerebinthus
Πεντέλη, Αττική
Οκτώβριος 2013


Πιστακία η τερέβινθος (κοκκορεβιθιά, τραμιθιά), Πεντέλη, Αττική

Πιστακία η τερέβινθος (κοκκορεβιθιά, τραμιθιά)
Pistacia Τerebinthus
Πεντέλη, Αττική
Οκτώβριος 2013