Νέα Θέματα

Το 2steps.gr, είναι  βιβλιοθήκη που περιέχει επιλεγμένα θέματα. Κάθε μας θέμα περιέχει μια ή περισσότερες φωτογραφίες και ένα συνοπτικό κείμενο. Η επιλογή και η απόδοση των θεμάτων δεν γίνεται με κριτήριο την ομορφιά, τη χρησιμότητα ή την αποδοχή τους. Όλα τα θέματα, καταγράφουν μια συγκεκριμένη στιγμή, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, εικόνες.

To περιεχόμενο του site μας (εικόνες, σχέδια, πίνακες, κείμενα, φωτογραφίες) ΔΕΝ είναι ελεύθερα προς αντιγραφή και χρήση –για κανένα λόγο– χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση μας. Εναλλλακτικά,  χρησιμοποιήστε τα url (διευθύνσεις) των θεμάτων και των φωτογραφιών μας. Για περισσότερες πληροφορίες:  2stepsgr@gmail.com

 www.2steps.gr.

Πίνακες Ζωγραφικής
Or - Ange, Cristina Ruiz Guinazu, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα, Αττική
Or - Ange, Cristina Ruiz Guinazu, Αργεντινή...Περισσότερα
The Painter, Cristina Ruiz Guinazu, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα, Αττική
The Painter, Cristina Ruiz Guinazu, Αργεντινή...Περισσότερα
Άνθος, Dino Valls, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα, Αττική
Άνθος, Dino Valls, Ισπανία...Περισσότερα
Άντρας στα μαύρα, Martinelli Andrea, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα, Αττική
Άντρας στα μαύρα, Martinelli Andrea, Γερμανία...Περισσότερα
Άτιτλο - 2008 II, Simone Haack, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα, Αττική
Άτιτλο - 2008 II, Simone Haack, Γερμανία...Περισσότερα
Άτιτλο - 2008, Simone Haack, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα, Αττική
Άτιτλο - 2008, Simone Haack, Γερμανία...Περισσότερα
Άτιτλο - 2010, Simone Haack, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα, Αττική
Άτιτλο - 2010, Simone Haack, Γερμανία...Περισσότερα
Άτιτλο, Katinka Lampe, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα, Αττική
Άτιτλο, Katinka Lampe, Ολλανδία...Περισσότερα
Άτιτλο, Ντανιέλα Σταματιάδη, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα, Αττική
Άτιτλο, Ντανιέλα Σταματιάδη, Ελλάδα...Περισσότερα
Άτιτλο, Παναγιώτης Μπελντέκος, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα, Αττική
Άτιτλο, Παναγιώτης Μπελντέκος, Ελλάδα...Περισσότερα
Μαρία, Παναγιώτης Μπελντέκος, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα, Αττική
Συνομιλία, Παναγιώτης Μπελντέκος, Ελλάδα...Περισσότερα
Συζήτηση, Cristian Brandl, Μουσείο Φρυσίρα, Αθήνα, Αττική
Συζήτηση, Cristian Brandl, Γερμανία...Περισσότερα