Επιλέγοντας το κέντρο του ενδιαφέροντος
Πως θα πάω: Ελλάδα  (Πλατεία Συντάγματος), Αθήνα (Χάρτης) O Καιρός: ΕΛΛΑΔΑ τώρα από το meteo.gr
Το Photoshop διαθέτει ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την διόρθωση ή και τη διαμόρφωση του φωτισμού μιας φωτογραφίας.  
 
Με τη βοήθεια του μπορούμε πολύ εύκολα να δημιουργήσουμε ένα σημείο ενδιαφέροντος, να προβάλλουμε ή να υποβαθμίσουμε κάποια στοιχεία της φωτογραφίας.
1)      Ανοίξτε τη φωτογραφία στο Photoshop (εικόνα 1)
2)      Επιλέξτε : Filter/Render/Light Effects
3)      Επιλέξτε Spotlight και διαμορφώστε όπως θέλετε το φωτισμό.
4)      Είναι πιθανό να χρειαστεί να ρυθμίσετε την ένταση (Intensity) του φωτός. Μια ιδέα για τις ρυθμίσεις θα σας δώσει η (εικόνα 3)
Έτοιμο (εικόνα 2)
 
Επεκτάσεις: Το συγκεκριμένο φίλτρο είναι πολύ ισχυρό και μπορεί να σας βοηθήσει σε πολλές διορθώσεις και εικαστικές παρεμβάσεις. Θέλει επίσης... Πολλές δοκιμές ώστε να κατανοήσετε τη λειτουργία του και να το κάνετε αποτελεσματικό για τις ανάγκες σας.  

Επιλέγοντας το κέντρο του ενδιαφέροντος

Το Photoshop διαθέτει ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την διόρθωση ή και τη διαμόρφωση του φωτισμού μιας φωτογραφίας.  
 
Με τη βοήθεια του μπορούμε πολύ εύκολα να δημιουργήσουμε ένα σημείο ενδιαφέροντος, να προβάλλουμε ή να υποβαθμίσουμε κάποια στοιχεία της φωτογραφίας.
1)      Ανοίξτε τη φωτογραφία στο Photoshop (εικόνα 1)
2)      Επιλέξτε : Filter/Render/Light Effects
3)      Επιλέξτε Spotlight και διαμορφώστε όπως θέλετε το φωτισμό.
4)      Είναι πιθανό να χρειαστεί να ρυθμίσετε την ένταση (Intensity) του φωτός. Μια ιδέα για τις ρυθμίσεις θα σας δώσει η (εικόνα 3)
Έτοιμο (εικόνα 2)
 
Επεκτάσεις: Το συγκεκριμένο φίλτρο είναι πολύ ισχυρό και μπορεί να σας βοηθήσει σε πολλές διορθώσεις και εικαστικές παρεμβάσεις. Θέλει επίσης... Πολλές δοκιμές ώστε να κατανοήσετε τη λειτουργία του και να το κάνετε αποτελεσματικό για τις ανάγκες σας.