Πήλινος Λύχνος, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, Αθήνα, Αττική
O Καιρός: ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ τώρα από το meteo.gr

(c) 2steps.gr

Πήλινος λύχνος από τη Μικρά Ασία. 625-600 π.Χ.
Μουσείο Αρχαίας ΑγοράςΕκθέματα Μουσείων

Εκθέματα μουσείων / Αγάλματα

ΑγάλματαΕπιτύμβιες στήλες και ΑναθήματαΘεατρικά Προσωπεία

Πήλινος Λύχνος, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, Αθήνα, Αττική

Πήλινος λύχνος από τη Μικρά Ασία. 625-600 π.Χ.
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς